Uncategorized

You are currently browsing the archive for the Uncategorized category.

Årsmöte 28/9 kl 19:00 i Rosendalsskolan Södras (fd Ekebyskolan) matsal, Teknikvägen 25,  Vallentuna.

Motioner skickas till vår ordförande senast 21/9
Lennart Eriksson
Margretelundsbacken 10
187 76 Täby

eriksson.hansel@gmail.com

Alla våra dyrbara medlemmar i Tuna Gille

Styrelsen har den 2 juni haft ett möte för att dryfta pandemiläget i allmänhet och situationen i vår förening i synnerhet. Vi vill givetvis komma igång med dansen så snart som möjligt. Men det ska ske under trygga och säkra förhållanden. Man känner spontant att danskonditionen inte är den bästa. Bara det är anledning nog för att snart starta upp allt igen. Och så har vi de sociala kontakterna, traditionerna och allt annat positivt med dansen. I skrivande stund har nog de flesta av oss dansare fått första vaccinsprutan och många också den andra. Smittspridningen i samhället är klart på väg ner. Ändå måste vi avvakta acceptansen för sammankomster av vårt slag, dvs parvisa danser med olika partners i större grupper. Därför kommer vi att ha ett styrelsemöte i slutet av augusti där vi i bästa fall kan besluta om en igångsättning av våra danser. Tanken är att vi ska börja med att bjuda in till ett Start-upp-möte för våra medlemmar som kommer att vara avgiftsfritt. Och att vi därefter drar igång olika verksamheter. Vidare bestämde vi tidpunkten för ett årsmöte gällande verksamheten under ödesåret 2020. Vi hann faktiskt med några danser innan pandemin slog till.

Så håll ut kära dyrbara medlemmar. Vi vill och ska komma igång med verksamheten i vår dansförening, Tuna Gille! Följer ni med vad som meddelas på vår hemsida så får ni veta om det händer något i vår förening.

Med Vänlig Hälsning!

Lennart Eriksson 

För att underlätta utskick från styrelsen är vi tacksamma om alla ni som har mailadresser meddelar dessa. Spar både tid och pengar.

PÅMINNER OM BETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN, endast 100 kronor

PLUSGIRO 88491-6  BETALNINGSMOTTAGARE TUNA GILLE
Skriv avsändare, namn, postadress och mailadress på inbetalningen!

Vi är ett glatt gäng som dansar gillesdanser och uppträder några gånger om året på lite olika ställen. Vi har folkdräkt när vi uppträder men du behöver inte ha en egen utan det går bra att hyra eller låna.

Tycker du att det låter trevligt så hör av dig till Sara Vincent, som är vår dansledare tel: 0704-643605 eller maila till: saravincent1@hotmail.com. Det enda kravet är att du kan dansa gammalt.

Newer entries »