Medlemsavgift 2022

Medlemsavgiften är 100 kronor, och sätts in på plusgiro 88491-6. Ange namn och postadress.