Gammeldans. Start 18 september.

Kurs i Gammeldans 18:30 - 20:15

Vi övar: Vals, hambo, schottis, snoa, polka, mm

Kursavgift fastställs senare och betalas in till Tuna Gilles plusgiro 88491-6