Plusgiro

Föreningens plusgirokonto: 88491-6
Medlemsavgift:  100:-

Du som inte redan är medlem är välkommen betala in 100 kronor på plusgiro 88491-6. Ange namn och postadress. Skriv helst också din mailadress när du betalar, så får du dansant information. Medlemsavgiften ingår i alla kursavgifter.