Kontakta oss

Ordförande Lennart Eriksson 0730-226788
eriksson.hansel@gmail.com
Vice ordförande Sara Vincent 0704-643605
saravincent1@hotmail.com
Sekreterare Lisbeth Karlsson 0703-929289
lisbet46.lk@gmail.com
Kassör Margot Rigner 070-4261669
margotrigner@gmail.com
Föreningens adress Lennart Eriksson
Margretelundsbacken 10
187 76 Täby
Plusgiro
88491-6
Medlemsavgift 100:-
Valberedning Maritha Drewsen (sammankallande)
och Kenneth Johansson

Får Vi Lov & Hemsida
Ansvarig utgivare Lennart Eriksson 0730-226788
Redaktör Lisbeth Karlsson 0703-929289
lisbet46.lk@gmail.com
Webmaster Ann-Marie Glandin
am.glandin@gmail.com